Beauty

MY FAVORITE MASKS (p.1)

Một chút góc nhỏ dành cho những món đồ không thể sống thiếu . Mình là một đứa ghiền mặt nạ, mặt nạ hũ hay mặt nạ giấy cũng đều hốt về . Ngắn gọn đây là 3 loại mặt nạ hũ yêu thích nhất nhất nhất hiện tại của mình Mặt nạ là một… Continue reading MY FAVORITE MASKS (p.1)

Advertisement