Lifestyle

30 FACTS ABOUT ME

Dual language (English below) Hi cả nhà, tính ra Kenni mở trang blog này cũng được hơn 1 năm, vì vậy hôm nay Kenni sẽ đổi gió một chút qua chủ đề 30 Facts About Me để chia sẻ với mọi người đôi điều về bản thân Kenni nhé. Hi guys, I opened this blog for… Continue reading 30 FACTS ABOUT ME

Advertisement