Travel

FAVORITE RESTAURANTS/BISTRO IN SAIGON (p.2)

Hi mọi người, Kenni đã quay lại với chuyên mục Food rùi đây, bài viết này đáng lẽ được up vào tháng 4 nhưng do Kenni bận thi giữa kỳ quá nên dời tới tận hôm nay, mọi người thông cảm nhé. Ở phần 2 này Kenni sẽ tiếp tục review 5 nhà hàng, quán… Continue reading FAVORITE RESTAURANTS/BISTRO IN SAIGON (p.2)

Advertisement