Travel

FAVORITE RESTAURANTS/BISTRO IN SAIGON (p.1)

Hi cả nhà, hôm nay Kenni viết bài đầu tiên trong chuyên mục Food của mình, Kenni chọn chủ đề rất gần gũi và cần thiết cho lần mở đầu này – đó là các quán ăn, nhà hàng mà Kenni yêu thích nhất nhất ở TP.HCM. Phần 1 này Kenni sẽ giới thiệu và… Continue reading FAVORITE RESTAURANTS/BISTRO IN SAIGON (p.1)

Advertisement